Priemyselné podlahy

Vnútorné priemyselné podlahy

Pre realizáciu kvalitnej podlahovej konštrukcie je potrebné zvážiť množstvo faktorov:

  • Podložie (hrúbka násypov, únosnosť, miera zhutnenia...)
  • Návrh samotnej nosnej dosky (hrúbka betónovej podlahy, trieda betónu, výstuž, dilatácie, príp. izolácia proti vode,...)
  • Vrchná nášľapná vrstva – betónová podlaha so vsypom, nátery, stierky, povlaky, podlahové krytiny,...

Najčastejšie realizovanými podlahami sú tzv. pancierové podlahy – betónové podlahy so vsypmi. Ďalším typom povrchovej úpravy priemyselných podláh sú tenkovrstvové systémy – liate podlahy, nátery...

Priemyselné podlahy
Priemyselné podlahy
Priemyselné podlahy
Priemyselné podlahy

Vonkajšie betónové plochy

Čoraz častejšie sa na vonkajšie povrchy používa namiesto asfaltu betón. Je to najmä kvôli jeho lepším vlastnostiam a dlhšej životnosti.

Vonkajšie betónové plochy – cesty, parkoviská, spevnené plochy sa realizujú prevažne z cestného betónu v spádoch. Ako povrchová úprava sa najčastejšie realizuje protišmyková (tzv. metličková) úprava.

Priemyselné podlahy 2
Priemyselné podlahy 2
Priemyselné podlahy 2
Priemyselné podlahy 2