Betónové spevnené plochy

Čoraz častejšie sa na vonkajšie povrchy používa namiesto asfaltu betón. Je to najmä kvôli jeho lepším vlastnostiam a dlhšej životnosti.

Vonkajšie betónové plochy – cesty, parkoviská, spevnené plochy sa realizujú prevažne z cestného betónu v spádoch. Ako povrchová úprava sa najčastejšie realizuje protišmyková (tzv. metličková) úprava.

Hrúbka betónových dosiek je najčastejšie 200 - 220 mm v jednej vrstve. Samozrejme je možné zrealizovať aj v iných hrúbkach – s alebo bez použitia výstuže – všetko podľa predpokladaného zaťaženia.

Betónové spevnené plochy
Betónové spevnené plochy
Betónové spevnené plochy
Betónové spevnené plochy
Betónové spevnené plochy
Betónové spevnené plochy