Pancierové podlahy

Pancierové podlahy predstavujú najčastejšie realizovaný druh priemyselných podláh. Povrch týchto podláh sa zušľachťuje cementovými vsypmi, ktoré sa aplikujú na čerstvú betónovú podlahu a následne sa upravuje strojným hladením. Použité vsypy zlepšujú povrch klasických betónových podláh, najmä v oblasti obrusu.

Pevnosť podlahy závisí od typu použitej betónovej zmesi, od výstuže a hrúbky celkovej konštrukcie. Ako výstuž sa používajú kari rohože, oceľové prúty a oceľové vlákna – tzv. drátkobetón. Hrúbka a druh výstuže závisí od účelu a zaťažovacích podmienok, ktorým bude podlaha slúžiť. Tieto podlahy sa zväčša realizujú u nových projektov, ale využívajú sa aj pri rekonštrukciách tam, kde to dovolí výška.

Tieto podlahy sa zhotovujú v hrúbke min. 120 mm a viac. Pancierové podlahy sú najčastejšie realizovanými betónovými podlahami vďaka výhodnému pomeru kvalita/cena.

Pri menších plochách je trendom pigmentácia betónu.

Do 48 hod. od pokládky betónu nasleduje rezanie dilatačných škár. Tmelenie dilatácií sa vykonáva cca po 14 dňoch.

Plné zaťaženie tohto druhu podláh je možné cca 28 dní po realizácii.

Pancierové podlahy
Pancierové podlahy
Pancierové podlahy
Pancierové podlahy